PZU OC / AC

ubezpieczenie samochodu

> sprawdź składkę 


Razem z OC w PZU otrzymujesz:


Ubezpieczenie Assistance PZU Pomoc w Drodze Komfort

- odholujemy pojazd sprawcy i poszkodowanego,

- naprawimy pojazd na miejscu

 

Ubezpieczenie Zielona Karta:


- międzynarodowy certyfikat OC,

- wypłacimy odszkodowanie osobie, której wyrządzisz szkodę w wypadku lub kolizji w państwach, które są zrzeszone w Systemie Zielonej Karty, a nie należą do Unii Europejskiej.

 

Usługę bezpośredniej likwidacji szkody:

- w razie kolizji przejmujemy na siebie wszystkie formalności z firmą ubezpieczeniową sprawcy, a Tobie wypłacimy odszkodowanie

- pokrywamy koszty naprawy samochodu, holowania, parkowania, pojazdu zastępczego czy badania technicznego.


sprawdź zniżkę do 70%