AVIVA

ubezpieczenie mieszkania

ubezpieczenie domu


> obliczasz składkę w 30 sekund

> wniosek online

> polisa na maila

 

Co możesz ubezpieczyć:


 • mieszkanie, dom, garaż, budynki gospodarcze


 • mienie ruchome (meble, sprzęt AGD/ RTV, rower, instrumenty muzyczne)


 • elementy stałe mieszkania czyli przedmioty zamontowane lub wbudowane na stałe (np. zabudowa kuchni, kominek, piec, powłoki malarskie, glazura, terakota).

 

Ubezpieczenie 

mieszkania 

i domu AVIVA


 • od pożaru, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych
 • od kradzieży z włamaniem lub rozboju
 • od dewastacji
 • od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 
 

Ubezpieczając się w Aviva możesz liczyć na:

 • bezpłatną pomoc (do każdej polisy): hydraulika, szklarza, dekarza, ślusarza, stolarza
 • pomoc w zastrzeganiu na życzenie Klienta lub osób bliskich z nim zamieszkujących, dokumentów, kart bankowych, telefonów komórkowych, czeków itp., jeśli Klient utracił te przedmioty wskutek kradzieży z włamaniem lub rozboju
 • możliwość  ubezpieczenia złota, srebra, biżuterii, zbiorów kolekcjonerskich i dzieł sztuki
 • gdy Klient lub osoba bliska z nim zamieszkująca wyrządzi szkodę osobową lub rzeczową osobie trzeciej i będzie zobowiązana do jej naprawienia w myśl obowiązujących przepisów prawa, Aviva wypłaci odszkodowanie na rzecz poszkodowanej osoby trzeciej.

sprawdź zniżki za zakup polisy online