Proama 

ubezpieczenie mieszkania i domu online!


> kalkulator składki

kup online! Wybierz wariant i dostosuj zakres ubezpieczenia


PROAMA DOM

Kompleksowa ochrona nieruchomości oraz jej wyposażenia od szeregu ryzyk nazwanych, w tym również od kradzieży z włamaniem i rabunku.

 

PROAMA DOM ALL RISK

Dla Klientów poszukujących rozbudowanej ochrony oferujemy ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń losowych.

 

Dodatkowo możesz dokupić:


WSPARCIE DZIECKA

Cykliczne wsparcie materialne dla dziecka, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku utraci jednego lub dwoje rodziców.

 

ASSISTANCE ROWEROWE

Kompleksowy program usług pomocowych, związanych z użytkowaniem roweru dla mieszkańców ubezpieczanej nieruchomości.

 

ASSISTANCE DOMOWE

Kompleksowy program usług pomocowych, związanych z użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości.

 

UBEZPIECZENIE NNW

Chroni Klienta i jego najbliższych przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków.

 

UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Klienta i członków jego najbliższej rodziny.

 

POMOC PRAWNA

Pozwala zabezpieczyć się na wypadek kosztów pomocy prawnej w różnych kwestiach związanych z życiem prywatnym.

 

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK POWODZI

Daje możliwość ubezpieczenia swojego mienia na wypadek szkód wyrządzonych przez powódź.

 

sprawdź kod promocyjny WARTA