LINK4

ubezpieczenie turystyczne online!


> poznaj szybko cenę i kup online!

> cały Świat bez dopłat za region

zniżka 7% za zakup online!


Niezależnie od tego, w jaką wybierasz się podróż, z ubezpieczeniem Podróże Link4 będziesz czuć się bezpiecznie.


POKRYCIE KOSZTÓW W RAZIE WYPADKU LUB CHOROBY

Jeśli zachorujesz lub przydarzy się nieszczęśliwy wypadek, ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance pokryje koszty m.in.:

  • badań i zabiegów ambulatoryjnych,
  • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
  • hospitalizacji – jeżeli trwa dłużej niż tydzień, pokryjemy koszt podróży i zakwaterowania osoby towarzyszącej,
  • leczenia stomatologicznego, jeżeli występują ostre stany zapalne lub bólowe,
  • transport osoby ubezpieczonej między placówkami medycznymi,
  • poszukiwań i ratownictwa,
  • opieki nad dziećmi i zwierzętami w czasie hospitalizacji osoby ubezpieczonej.

Pamiętaj, że EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego o szerokim zakresie, dopasowywanym specjalnie do potrzeb Twoich i Twoich bliskich.

 

WYPŁATA W PRZYPADKU USZCZERBKU NA ZDROWIU

W pakiecie oferujemy również ubezpieczenie NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków, które zabezpieczy Cię finansowo na wypadek trwałych całkowitych lub częściowych uszczerbków na zdrowiu, jakich możesz doznać za granicą.


TRANSPORT DO BEZPIECZNEGO MIEJSCA W CZASIE ZAGROŻENIA

W przypadku epidemii, wojny, ataku terrorystycznego, rewolucji, katastrofy naturalnej, zwrócimy koszty transportu do najbliższego bezpiecznego miejsca oraz koszt zakwaterowania lub wcześniejszego powrotu do domu.

 

sprawdź kod promocyjny WARTA Travel